Kushti i Parë është Namazi

Të Gjithë Muslimanët Duhet ta Dijnë
Se gjëja e parë prej,Veprave,për të që do
Pytetë gjo Njeri në Ditën e Kijametit është
Namazi,se a,e Kemi falë pesë Vaktin e Namazit
 
Gjdo Njeri Muslimanë,që pa Nderpre ka Bërrë.
Ibadete,pa ja nda,do ta ketë Shperblimin nga 
Allahu Azz uvexhel,Ndërsa ata që nuk e kanë,
Falë Namazin,do të Ndeshkohen me fajin e vetë
 
Të Lumtë përë gjdo Muslimanë ku,do në Botë,që
Është që pesë Vaktin e Namazit e Falë,porë një,
Shpërblimë shumë i madhe është,edhe përë gjo
Muslimanë qe Falë Namazin e Natës dhe Vullnetarë
 
Kurrë shumë Njerze në Botë,Flejnë e nuk Mendojnë
Se,me Falë Namazin e Natësë kurrë ma Ngat nuk janë
Kanë me Allahun Azz uvexhel,O,Allah të Lutna shume,
Zemrat tona na i Forco,që të Bejme sa ma shume Davetë
 
Përë Islamë e përë Besiminë që na ke Dhurruarr,qe të
Jemë edhe unë,Njeri i Besimit Islamë,pa i Anashkalue,as
Kërkon Sepse Kështu nga ka Mesuarrë Pejgamberi ynë.
Muhammedi s.a.v.a.Allahu-Azzuvexhel,të Gjithë Muslimanetë,
E ksaj Bote neve,në Xhennetin- Firdeuzë,Inshalla na Takonë- A M I N:…
 
Data:24:06:2012- Vushtrri: Sabri Vilanci