Kurani famëlartë

Kush e don Allahun
Dhe të dashurin Profet
Lidhe jetën tënde
Për Kuran dhe Sunet

Kurani famëlartë
Pejgamberit ju shpallë
Lexo, medito e puno
Që me t’mbajtë të gjallë

Kurani famëlartë
Është udhërrëfyes
Kush me të jeton
E ka ndërmjetësues

Ç’do harf të lexuar
Ke nga dhjetë sevapë
Allahu të jep
Shpërblim pa hesapë

Lexo Kuranin
Mos rri vëlla kot
N’dunja të ndihmon
Të shpëton në atë botë

Kurani famëlartë
Është fjalë e Zotit
Që është harruar
Në ditët e sotit

Mos të kalojnë ditët
Kuran pa lexuar
Lërja e tij pas dore
Vetën e ke dëmtuar.

Nuhi Osmani