KUR TË NGUSHTOHET JETA  BJER NË SEXHDE

Vëlla dhe Motër e nderuar,kur të ngushtohet jeta,mos u ligështo,as mos u dorëzo,por ndihmën e Allahut kërko.
Nëse donë që Allahu të jetë afër teje me ndihmën e Tij,ti duhet të jeshë afër Tij.
Ngase njeriu më afër Allahut është kur ai qëndronë në Sexhde.
Andaj kur je më ngushtë,sexhdja të bënë të ndihesh i(e) lumtur.
Kur kemi qenë në mitrën e nënës,kemi qëndruar në formë sikur në sexhde,edhe pse kemi qenë shumë ngushtë por skemi patur stres as mërzi,ngase kemi qenë nën kujdesjen e Tij.
O Zot,qëndro pranë neve me mëshirën Tënde, e mos na lë në duar të tjerëve.
Allahumme Aminë.

Shkruar nga hoxhë Zekerija Bajrami, transmeton RTV Pendimi.