KUJDES TË MOS I EMITOJMË TË  HUAJTË

Pejgamberi ynë ka thënë:do t’i pasoni të huajtë,hap pas hapi dhe pllëmbë pas pllëmbe.Saqë,nëse ata hynë në birë të hardhucës,edhe ju dotë orvateni të hyni aty.
Neve si Muslimanë,nuk na lejohet as që na ka hije,që t’i emitojmë të tjerët në asnji segment të jetës tonë,ngase ne e kemi fenë tonë,traditat tona dhe festat tona.Ata na mjaftonë dhe skemi nevojë askend ta pasojmë.
Përse neve askush nuk na bashkangjitet në festat tona fetare, e as kombëtare.
Të tjerët janë më të qëndrueshëm se ne,në fenë e tyre dhe në traditat e tyre.
Ju sjelli një rastë që të bindemi në këtë që them.
Një fëmij Maqedonas ortodoks,një natë ishte sëmurë. Prindët e dërgojnë në spital,aty kishte qëlluar kujdestarë një mjek Muslimanë.
Kur e sheh fëminë kuptonë se atij iu kishte ndalë uji,nuk mund të urinonnte.Mjeku thotë:nuk eshtë rrezik,femiun duhet bë synet dhe së shpejti lirohet.
Prindët ashper reagojnë:jooo kursesi nuk lejojmë fëmiu jonë të behet synnet.Mjeku thotë:po nuk dmth.gjë ajo eshtë thjeshtë një operim.
Atëherë prindët thonë:po
thuaj operim mos thuaj synnet.Mjeku thotë: po e njëjtë është si synnet si operim,ata thojnë:jo jo synnet kuur se bëjmë fëmiun tonë,se ne nuk duam që fëmiu jonë përmes synnetimit të bëhet Musliman.
Dmth.ata nuk duan të na pasojnë neve,kurse ne i pasojmë ata në festime në kremtime etj.
O Zot,na udhëzo.Nga emitimet dhe pasimet e të huajve na largo.
Allahumme Amin.

Shkruar nga hoxhë Zekerija Bajrami. /Radio Pendimi