PËRGËZIM PËR ATË QË E DO ALLAHU

Njeriu më i afërt mundet të tradhton.

Njeriu më i dashur tek ti mundet të braktis.

Njeriu më i butë tek ti, një ditë nga ditët, mundet të jetë i ashpër me ty!

Përveç Allahut!!

Nëse i afrohesh Atij, të do.

E kur të do, atëherë Ai nuk të braktis asnjëherë!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU