Këshilla për higjienën

Këshilla për higjienën

Higjiena është gjëja kryesore për një shëndet sa më të mirë, nëse nuk kemi një higjienë të pastër atëherë trupi jonë do të marrë infeksione te ndryshme.

Gjërat kryesore që duhet mirëmbajtur për një higjienë sa më të pastër janë: duart, dhembët, flokët dhe fytyra.

Duart janë më kryesoret, pasi që përmes tyre ne e marrim ushqimin dhe çdo papastri që ndodhet në to vazhdon në stomak, pas çdo pune duart duhet të pastrohen me detergjent.

Po ashtu edhe dhëmbët kanë të njëjtën rendësi, së paku dy herë duhet të pastrohen.

Në anën tjetër edhe flokët dhe fytyra kërkon kujdes të veçantë, pasi që bëjnë pjesë në higjienën personale dhe shëndeti ynë është i lidhur edhe me këto pjesë.