KATËR ÇELËSAT E LUMTURISË DHE SUKSESIT TËND

Katër çelësa mos i harro asnjëherë dhe gjithnjë rikujtoja vetes dhe atij që e do:

Çelësi i parë: Çelësi i çdo gjëje të vështirë në jetën tënde.

Ai është – istigfari – (kërkim faljeje).

Çelësi i dytë: Çelësi i lumturisë dhe suksesit në jetën tënde.

Ai është – respektimi i prindërve -.

Çelësi i tretë: Çelës nga çelësat e hyrjes në Xhenet.

Ai është t’ia falësh të gjithë njerëzve para se të biesh në gjumë, pra – gjoksi i pastër -.

Çelësi i katërt: Çelësi që të ofron afër të Dërguarit e Allahut,
lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, Ditën e Kiametit.

Ai është – morali i mirë me të gjithë njerëzit – .

Nga arabishtja: Irfan JAHIU