Ji i mirë dhe bëj mirë!

Ji i mirë dhe bëj mirë! Ja disa urtësi jete:

Kur zogu është i gjallë, ha milingona. Kur të vdesë zogu, milingonat hanë zogun.

Koha dhe rrethanat mund të ndryshojnë në çdo kohë. Ndaj, mos e nënvlerëso e as mos lëndo askënd në jetë!

Një ditë mund të jesh i fuqishëm, por nuk duhet të harrosh se koha është më e fuqishme se ti. Një dru bën një milion kokrra qibriti, po vetëm një kokërr qibriti nevojitet për të djegur një milion drunj. Së këndejmi, ji i mirë dhe bëj mirë!

Përktheu nga anglishtja: Arsim Jonuzi