DIJETARI QË I PASTROI TUALETET E XHAMISË

Dijetari Dr. Sharavi, Allahu e mëshiroftë, ishte duke mbajtur ligjëratë, dhe gjatë ligjëratës, dëgjuesit dhe xhemati filluan të mahniten nga fjalët e tij, derisa edhe vet filloi të ndjen vetëpëlqim dhe mendjemadhësi në vete!

Pas ligjëratës, së bashku me shoferin e tij, hipi në makinë dhe u nis për në shtëpi. Rrugës për në shtëpi e pa një xhami dhe shoferit i tha: Ndalu!

Shoferi i tha: Dijetari ynë, nuk është koha e namazit, pse të ndalemi?!

Dr. Sharavi zbriti nga makina, dhe shkoi tek xhamia, dhe hyri në tualetet e xhamisë, dhe i mori i pastroi në tërësi me duart e veta dhe u kthye tek makina.

Shoferi kur e pa u habit dhe itha: Pse e bëre këtë?!

Fillova të mahnitem me veten dhe të më pëlqen vetja, e më këtë doja ta nënçmoj dhe ta uli atë!!

Allahu na ruajt nga mendjemadhësia, dhe vetëpëlqimi, dhe dyfaqësia, dhe e lusim Atë, të na e shton sinqeritetin në veprat dhe thëniet e tona, dhe të na mundëson që veprat t’i bëjmë vetëm se për Atë!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU