Muhidin Ahmeti rahmetli

Hoxhë Muhidin Ahmeti ( Rahmetli )

I lindur më: 18. 07. 1962
Vdiq më : 5.7.2018
Vendlindja:  Zaplluxhe – Kosovë
Shkollimi dhe arsimimi
Shkollën fillore: 1969 – 1977 në vendlindje
Shkollën e Mesme: 1977 – 1982 –  “Medresja e Mesme Alauddin” – Prishtinë.
Fakultetin: 1982 – 1986, Fakulteti teologjik islam në Sarajevë.
Diplomimin: më 24. 02. 1987.
Magjistratura: 2002 – 2004. Universiteti i studimeve islame – Karachi Pakistan, dega në Cairo.

Ecuria e ushtrimit te detyrës si predikues dhe aktivist islamik

1988 – 1992:  në Prizren – Kosovë

–    Imam dhe mësues i mësim-besimit në xhaminë “Sinan Katib” në Prizren
–    Autor dhe përkthyes i librave si më poshtë:
–    “Dialog me mikun ateist”, Prizren, 1990.
–    “Poezi te zgjedhura nga Muhammed Ikballi” , Prizren, 1990.
–    “Temat islame”, Shkup, 1991.
–    “Të rinjtë dhe droga”, Gjilan, 1995.
1993 – 2000: në Shkodër – Shqipëri    
 1. Mësimdhënës, pedagog si dhe kryetar i komisionit të lëndëve fetare në Medresën Haxhi Sheh Shamia në Shkodër.
 2. Hatib dhe ligjërues në xhamitë e qytetit: Ebu Bekër, Perash Tophane, Kiras, Xhamia e Plumbit etj.
 3. Hatib dhe ligjërues nëpër fshatrat e rrethit të Shkodrës si në: Bushat, Boks e në shumë fshatra tjerë të rrethit të Postribës.
 4. Ligjërues në Qendrën kulturore “Daut Boriqi”
 5. Themelues i “Klubit kulturor Drita” dhe drejtori i saj.
 6. Themelues, botues dhe drejtor i gazetës “Drita e dijes”
 7. Organizmi i kursit fetar për të rinjtë dhe studentët e universitetit “Luigj Gurakuqi”
 8. Botues dhe autor literaturës së përshtatshme me karakter islam dhe kombëtar: –    Përmbledhje ligjëratash fetare, Shkodër, 1996.
  –    Rreth përhapjes së Islamit të Shqiptarët, Shkodër, 1997.
  –    Libri im i vogël për hallallin dhe haramin, (botues dhe recenzentë), Shkodër, 1997.
  –    Dhimbjet dhe turpi i Shqipërisë, Shkodër, (Botues), 1997.
  –    Në rrugën e ngushëllimit e të shpresës, (përkthim nga Boshnjakishtja),  Shkodër, 1998.
 9. Promovim librash: “Mrekullitë shkencore të Kur’anit”, “Në rrugën e ngushëllimit e të shpresës”,  etj.
 10. Ligjërata dhe tribuna të ndryshme në: shtëpinë e kulturës, në universitetin “Luigj Gurakuqi” dhe në institucione të tjera edukativo arsimore.
 11. Emisione fetare dhe kulturore ne Radio Shkodra dhe në televizionet private TV –Rozafa dhe TV-Shkodra
 12. Aktivitete gjatë muajit të Ramazanit: iftare të përbashkëta me intelektual, me rininë me gratë etj. Emisione fetare për Ramazanin  në dy TV-të e përmendura.
 13. Emisione Televizive gjatë netëve të mëdha si: Nata e Kadrit, Mi’raxhit, për Bajrame etj.
 14. Organizimin e konkurseve apo kuizeve me rininë dhe studentët e universitetit.
 15. Ekskursione me rininë dhe studentet në qytetet e ndryshme të Shqipërisë.
 16. Organizimin e aktiviteteve sportive në mes K.K. Drita dhe xhematit të xhamive të qytetit.
 17. Organizimin e programeve kulturore-artistike me grupin – korin e Medresesë “H.Sheh Shamia” nëpër xhamitë e qytetit dhe me rastin e manifestimeve të ndryshme fetaro-kombëtare.
 18. Organizimin e ligjëratave për gra çdo të Mërkure në xhaminë “Ebu Bekër”. (Këtë e ka udhëhequr bashkëshortja: Fahire Ahmeti)
 19. Zhvillimin e ligjëratave fetare gjatë Ramazanit dhe jashtë tij në qytetet tjera të Shqipërisë si,p.sh. Në Tiranë, Elbasan, Durrës, Pogradec etj.
 20. Pjesëmarrës në sesionet shkencore: Përvjetori i revistës: “Zani i Naltë” etj.
 21. Pjesmarrës në disa Konferenca ndëkombëtare: si psh. Në Sudan (Rinia muslimane), në Kajro (Mendimi islam bashkëkohor) etj.

2001 – 2005 – Periudha e pasluftës në Kosovë
Veprimataritë kryesore:

 1. Themelues i Qendrës edukative “Horizonti i Dijes” në Prizren
 2. Themelues i bibliotekës së Qendrës edukative “Horizonti i Dijës”  (6000 tituj)
 3. Kursi fetar i fëmijëve mbi 40 fëmijë të rregullt dhe mbi 80 periodikë.
 4. Kurssi i të rinjeve : mbi 30 pjesmarrës.
 5. Tribuna publike ne shtepine e kultures në Prizren, Rrahovec, Skenderaj, Gjakovë, Tetovë etj.
 6. Emisione në Rado dhe TV- Besa në Prizren, Zëri i Shtimjes në Shtimje, në Rahovecë, Besjanë, etj.
 7. Botime librash si autor dhe përkthyes:
– Keshilla  islame , Prizren, 2000
– Bazat e pedagogjisë kur’anore, Prizren, 2002
– Mësimet e Kur’anit, Prizren, 2003
– Agjërimi i Ramazanit, Prizren, 2003
– Shteti  islam, Prizren,  2004

2006 -2012 – në Austri (Wels)
Funksionet:
–    Imam në “Bashkësinë e Shqiptarëve musliman në Wels të Austrisë,
–    Kryetar i Unionit të Shqiptarëve mysliman në Austri (DAMÖ)
–    Anëtar i kryesisë së Bashkësisë islame të Austrisë – dega  – Linz
–    Mësues i teologjisë islame në shkollat publike të Austrisë
Autor i 4 librave:
–    1. Të jetosh në islam (Hutbe të zgjedhura), Wels, 2006
–    2. “Sfidat e rinisë bashkëkohore në kohën e globalizmit”, Wels, 2008
–    3. Martesa islame, Wels, 2010
–    4. Mevludi ne gj. Shqipe, Wels, 2010
Pjesmarrës në dy konferenca ndëkombëtare:
1.    Mësimi fetar në sistemin shkollor publik të Austrisë –Prishtinë, Mars 2011
2.    Trajnimi dhe arsimimi i mëtejshëm i imamëve në Austri dhe Evropë (Universiteti i Vjenës) – Vjenë, 2011


Njohuri të veçanta
Gjuhë të huaja:

Gj. Shqipe   –      gjuhë amtare
Gj. boshnjake  –  i rrjedhshëm në shkrim-lexim
Gj. angleze –       njohuri të mjaftueshme
Gj. arabe –          njohuri të mjaftueshme
Gj. gjermane –     njohuri të mjaftueshme
Gj. turke  –           njohuri të mjaftueshme