Hoxhë Abdurrahman Bejtullahu

lindur në Gjakovë me datën 26.05.1982. Shkollën fillore e kreu në Zekeria Rexha” e më pas vazhdoi shkollën e mesmeAlaudin në Prishtinë. Gjatë kohës sa ishte medresant, përkatësisht gjatë pushimeve  me ndihmën e Bashkësisë Islame tëGjakovës, filloi të merr (fitojë) përvojë nëpër xhamia të qytetit tëGjakovës me mbajtjen e hutbeve dhe mësim-besimit. Më pas nëvitin 2000 shkoi në Kairo për të mësuar gjuhën arabe, kurse njëvit më vonë, filloi studimet islame në Universitetin e Medinës – dega  e Sheriatit, të cilin e përfundoi me sukses. Hoxha prej 2006 ka qenë si davetxhi në Skandinavi e më shumë në Skane te Suedisë. Tash për momentin punon si imam në xhaminë e “Qylit” apo siç njihet ndryshe “Xhamia me dy minare”.Hoxha është i njohur me aktivitete të ndryshme fetare siç jane tribunat, kurset, ligjëratat, e në vecanti njihet si organiztor për piknike te ndryshm me të rinjtë.Hoxha njëherit është ai i cili kujdeset per realizimin e kuizit“Testoni njohuritë e juaja për Islam” në Radio Pendimi që nga viti 2008.

Kontakt : Tel: 0038 649 151 150