HESHTJA ËSHTË …

Heshtja është…

Heshtja është respekt: nëse nuk pajtohesh me fjalën e personit që keni para, e sidomos nëse është më i moshuar se ti.

Heshtja është dhimbje: nëse të neglizhon shoku dhe kthehet drejt përparësive tjera.

Heshtja është mposhtje: nëse të lëndon ndonjë person dhe vetmohesh të qash në vetmi.

Heshtja është ngulfatje: nëse ndien se zemra yte është bërë e dobët dhe nuk përballon dhimbjen.

Heshtja është forcë: nëse para teje personi shpreh fjalë lënduese.


Përshtati: Valdet Kamberi