HAPE ZEMRËN TËNDE PËR KURANIN

Kur pikëllohesh dhe nuk e di shkakun.. ji i sigurt se zemra të qan për Kuranin!

Kurani.. të ruan nga sprovat dhe nga sëmundjet.

Kurani.. të ngritën pozitën në dynja dhe ahiret.

Kurani.. e mbron trupin tënd nga zjarri i Xhehenemit.

Nëpërmjet Kuranit.. të falen mëkatet.

E a ka mirësi më të madhe se e tëra kjo?!

Hape zemrën tënde.. për Kuranin!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU