KATËR GJËRA QË NUK I KE DITUR!

– Katër gjëra e sëmurin trupin:

1. Të folurit e tepërt. 2. Gjumi i tepërt.

3. Të ngrënit e tepërt. 4. Bërja e marrëdhënieve seksuale e tepërt.

– Katër gjëra e lodhin trupin:

1. Shqetësimi. 2. Pikëllimi.

3. Uria. 4. Pagjumësia.

– Katër gjëra e sjellin riskun:

1. Namazi i natës. 2. Bërja e istigfarit shpesh.

3. Dhënia e lëmoshës. 4. Përmendja e Allahut në mëngjes dhe mbrëmje.

– Katër gjëra e ndërpresin riskun:

1. Gjumi i mëngjesit. 2. Mos falja e namazit nafile shpesh.

3. Përtacia. 4. Tradhtia.

– Katër gjëra e zbehin fytyrën dhe e largojnë shkëlqimin:

1. Gënjeshtra. 2. Paturpësia.

3. Pyetjet e tepërta pa dituri. 4. Gjynahet e tepërta.

– Katër gjëra ia shtojnë fytyrës shkëlqimin:

1. Devotshmëria. 2. Realizimi i premtimeve.

3. Bujaria. 4. Sjellja e mirë.

(Imam ibën Kajimi, Allahu e mëshiroftë.)

Nga arabishtja: Irfan JAHIU