dhurata-lule-34ragaleccx0r1j5egltds

GRUAJA DUHET TA MËSOJË KËTË!!

A e di se… i pari që e banoi Haremin e Mekës ka qenë grua, dhe ajo është Haxheri!

A e di se… i pari që e siguroi dhe e qetësoi të Dërguarin e Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, kur i erdh shpallja ishte grua, dhe ajo është Hatixhja!

A e di se… i pari që e flijoi gjakun në rrugë të Allahut ishte grua, dhe ajo është Sumeja, nëna e Amarit!

A e di se… Allahu e zbriti një sure në Kur’an, e cila titullohet Nisa (surja e grave), dhe ajo është surja e tretë në Kur’an për nga gjatësia!

A e di se… “Ju porosis me gratë e juaja të silleni mirë”! Këto fjalë i tha i Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, në hutben e lamtumirës dhe e përsëriti tri herë: Ju porosis me gratë e juaja të silleni mirë! Ju porosis me gratë e juaja të silleni mirë! Ju porosis me gratë e juaja të silleni mirë!

A e di se… i Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: “Kush i ka tri vajza dhe i strehon ato, iu siguron ushqim dhe i mëshiron, për të bëhet obligim hyrja në Xhenet”. Njëri nga të pranishmit pyeti: ‘Po ai i cili ka dy vajza?’ I Dërguari i Allahut tha: “Po, edhe ai, i cili ka dy vajza”. E nëse e ka një, o i Dërguar i Allahut?! I Dërguari i Allahut tha: “Po, edhe ai, i cili e ka një vajzë”.

A e di se… Xheneti është nën këmbët e nënave tona!

A ka fisnikëri dhe respekt më të madh se kjo për gruan!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU