GJËJA MË E BUKUR NË JETË

Gjëja më e bukur në jetë është ta dish se Allahu është me ty në vështirësi dhe rehati.
Gjëja më e bukur në jetë është t’i nënshtrohesh Zotit tënd, t’i biesh në sexhde dhe t’i përlotësh sytë e tu për Të dhe për hir të Tij.
Gjëja më e bukur në jetë është lutja e njerëzve për ty për hajr dhe mirësi.
Gjëja më e bukur në jetë është të flesh si i dëmtuar e jo si dëmtues.
Gjëja më e bukur në jetë është të japësh lëmoshë për veten dhe për familjen tënde për të varfrit dhe nevojtarët.
Gjëja më e bukur në jetë është prezenca e familjes sate dhe e të dashurve të tu përreth teje.
Gjëja më e bukur në jetë është që të tjerët të të duan dhe të të respektojnë.
Gjëja më e bukur në jetë është burri i ndershëm/gruaja e ndershme, të cilin e do apo të do, të ndihmon apo e ndihmon në fenë dhe dynjanë tënde apo të saj.
Gjëja më e bukur në jetë është fëmija i cili të thotë babai im apo nëna ime.
Gjëja më e bukur në jetë është kur t’i realizosh ëndrrat dhe ambiciet e tua.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU