FURNIZIMI I ALLAHUT …!!

Shejh Dr. Salih el Megamesi, Allahu e ruajt, thotë: Nuk përkufizohet furnizimi vetëm se në pasuri dhe në  ushqim …

Furnizimi i Allahut është i gjerë …

Furnizimi poashtu është edhe në shok të mirë …

Në rehati dhe në qetësi të shpirtit …

Në gjumë të rehatshëm dhe në kulm i cili i plotëson nevojat e tua …

Në person i cili të donë dhe gabimet e tua i përballon …

Në fjalë të mirë të cilën e lexon …

Furnizimi është edhe në dashurinë e nënës dhe prindit …

Në supet e të dashurit mbi të cilat qan …

Në ndejën me vëllanë apo motrën që ta largon mërzinë …

Në respektin që e merr nga ata që të rrethojnë …  

Në buzëqeshjen e fëmijës …

Në dhuratën nga njeriu i shtrenjtë te ti …

Në mundësinë tënde për t’i ndihmuar vetvetes …

Në çdo gjë që e posedojmë, është furnizim nga Allahu …

O Zoti jonë furnizona kënaqësinë Tënde, se Ti je Furnizuesi më i mirë.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU