FRIKËSOJU ALLAHUT!

Frikësoju Allahut!

Disa njerëzve kur u thua: frikësoju Allahut, të përgjigjet: frikësoju ti Allahut.

Disa sikur mendojnë se i fyen me këtë fjalë.

Allahu i ka thënë të dërguarit të Tij Muhamedit alejhi selam: ”O profet, frikësoju Allahut…” (Ahzab:1)

Jezidi ka thënë: kam dëgjuar një person duke i thëne Ebu Hanifes (Allahu e mëshiroftë): frikësoju Allahut. Ebu Hanifja (Allahu e mëshiroftë) është dridhë, është zverdhë dhe ka ulur kokën, pastaj ka thënë: ”sa të nevojshëm janë njerëzit në çdo kohë t’ua thotë dikush atyre këtë”. 

Allahu ka thënë:” …kush i frikësohet Allahut, për atë ka rrugëdalje. Dhe do ta furnizoje prej nga nuk e kujton..” (Talak: 2-3).

Ne nuk duam të jemi sikurse ata që Allahu i ka përshkruar në Kur’an ku thotë :” Dhe kur i thuhet: Frikësoju Allahut, atë e kaplon krenaria me mëkat. Atij i mjafton xhehenemi, sa vendbanim i keq është!”. (Bekare: 206). 

Muhamedi alejhi selam ka thënë:” frikësoju Allahut kudo që je…”. Transmeton imam Ahmedi dhe Tirmidhiu.

Përshtati: Valdet Kamberi