FJALË MË TË SHTRENJTA SE ARI!!

1. S’kam parë njeri të suksesshëm në jetë, dhe vetëm se respektimi i prindërve, ka qenë një prej sebepeve të suksesit të tij!

2. Nuk ekziston njeri pa brenga e mërzia, mirëpo, ka prej atyre që e rikujtojnë se, ato janë thjesht “dynja”, e pastaj buzëqeshën!

3. Kur ju ngushtohen punët, mos qani, po bini në sexhde!

4. Shoku më i mirë.. është ai, që kur dynjaja të buzëqeshet, nuk të xhelozon, dhe kur dynjaja të ngushtohet, nuk të braktis!

5. Nga shkaqet e fitimit të autoritetit, është të folurit pak, kurse, prej shkaqeve të bukurisë, është buzëqeshja e tepërt! Bëhu i bukur dhe me autoritet!

6. Më e larta që mundet ta mëson njeriu, të dëgjon çdo mendim dhe ta respekton, dhe nuk është kusht që ta pranon apo të bindet me të!!

7. Një njeri i ndershëm thotë: Mësoja fëmijës tënd Kuranin, dhe Kurani do t’ia mëson atij çdo gjë!

8. Kush e humb respektin ndaj nënës, e humb jetën e tij në tërësi!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU