Ezani i parê nê Suedi-Elhamdylillah

Ditê e Xhuma e datês 26.04.2013
Pêr Muslimanêt ishte dite,gêzimit
Pêr here tê parê u lejua qe nga,njê
Xhami tê thirrêt edhe Ezani, i parê

Besimtaret Muslimanê po,ishin edhe
Shumê Suedeze,e dêgjuanê ata Ezanin
Lotêt ju rrjedhinê nga gêzimi,falê Zotit
Xh,h,se ne Skandinavi ishte ezani,indalur

Unê jamê i lumturre tha Gulur Kayhan
Qê i pari thirri Ezaninê-Elhamdylillah,ju
Bashku edhe vllau Suedez-Upman qe u
Konvetue para 13,viteve me deshire e ti

Nê besimin Islamê,sepse atije ky besim i
Pelqente,ne Suedi jetojne,nga 9,milionê
Elhamdylillah,jemi edhe Gjusê milionê na
Mulimanê,e falenderojme na Shtetin Suedez
Qe nuk na i pengone,as,Shamin e as besimin

Edhe Mbreti i Suedis Garl-Gustaf-XVI,dhe
Mbetresha Silvija,me daten 5.05.2013 e
Kane vizituare Xhamin,(FITTIJA) ne Stokholm
Duke ju uruarrê punê tê mbarre,sepse ktu
Mêsohenê njerzit pêr besimin e vete,qe kanê

Sabri Vilanci-7:05:2013-Hässleholm-Suedi