E TËRA KJO, PËR MUA DHE PËR TY …!!

Prindi i ndërroi jetë kur ai ishte në barkun e nënës.

Nëna i ndërroi jetë dhe ai ende nuk i kishte kaluar të gjashtat.

Jetoi në shtëpinë e gjyshit të tij, e pastaj në shtëpinë e mixhës së tij.

U martua me një grua që e dashuroi shumë dhe ajo më vonë ndërroi jetë.

I humbi dy nga fëmijët, kur ende nuk i kishin kaluar dy vite nga jeta e tyre.

E gjuajtën me guri dhe ua fali.

Ra në sexhde dhe mbi kokën e tij ia hedhën zorrët e devesë, megjithatë vazhdoi të qëndron në sexhde, dhe prapë ua fali.

Me rrobat e tij ia shtrënguan qafën, derisa ishte afër të i merret fryma dhe prapë ua fali.

Rrugës i vendosnin thera dhe ndyrësira dhe prapë ua fali.

I hyri hekuri në fytyrë, e helmuan, i bën magji, e larguan nga qyteti, e nënçmuan dhe e luftuan, dhe prapë ua fali.

E tëra kjo, për mua dhe për ty.

Dërgoni salavat mbi atë, që ishte i përmalluar për ne, edhe pse nuk na takoi.

Dërgoni salavat mbi atë, i cili Ditën e Kiametit do të thotë: Umeti im, Umeti im.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU