E BLEU XHEHENNEMIN IA PENGOI SHITJEN E XHENNETIT

Në kohën kur kisha shiste parcella për Xhennet, njerëzit bënin sa bënin gjunahe,pastaj shkonin tek prifti dhe blenin parcellë për Xhennet.
Një njeri shkoi të blenë një parcellë të vogël, por prifti i kërkoi shum para.Ai u revolltua dhe mendoi se si t’i hakmeret,së shpejti iu kujtua që ta blenë Xhehennemin, dhe t’ia ndalë shitjen e parcellave për Xhennet, dhe i tha :unë pra po e blej Xhehenemin,ai u pajtua t’ia shetë për një cmim shum të lirë.
Por njeriu pasi e bleu Xhehennemin, dha lajmin për blerjen e tij,dhe iu thoshte njerëzve:prej tash më nuk keni nevoj të bleni pjesë të Xhennetit,pasi që Xhehennemin e kam blerë unë,andaj për ju nuk ka vend në te,kështu që juve ju takon Xhenneti,dhe kështu ia ndërpreu shitjen e parcellave të Xhennetit.

Shkroi hoxha Zekerija Bajrami.