DYNJAJA I KA SHTATË FYTYRA!!

Dynjaja i ka shtatë fytyra:

1. Gëzimin.

2. Pikëllimin.

3. Shëndetin.

4. Suksesin.

5. Kujdesin.

6. Respektin.

7. Faljen.

Allahu ju furnizoftë me të parën, dhe e largoftë nga ju të dytën, ju stolistë me të tretën, dhe e bëftë rrugën e juaj të katërtën, dhe jua dhuroftë me begatinë e Tij të pestën, nga unë e keni të gjashtën dhe e shpresoj nga ju të shtatën. 

Nga arabishtja: Irfan JAHIU