HARROJE TË DJESHMEN, AJO KALOI!!

Buzëqeshu:  nga fillimi!

Harroje të djeshmen, ajo kaloi ..

Jetoje të sotmen, ngase ajo është prezente ..

Përkujdesu gjithmonë që nijeti jot të jetë i pastër, dhe zemra e sinqertë!

Sado që janë të rënda plagët dha goditjet ..

Do të ndriçon shpirti jot, ngase ti, je më i miri!

Mos e preokupo veten me : kush mbetet, kush do të shkoj, kush donë, e kush urren..

Jetoje jetën me dashuri ..

Çdo orë që kalon është pjesë e jetës sate..

Mos e harxho atë duke e rikujtuar të kaluarën!

Sillu me njerëzit: me shije, me mëshirë dhe me elegancë!

Dhe merr frymë sot, pa brengat e të djeshmes!! 

Nga arabishtja: Irfan JAHIU