DYMBËDHJETË RREGULLA GJATË TË USHQYERIT

Katër janë obligim: të fillosh me bismilah, ushqimi hallall, të jesh i kënaqur me atë që ke përpara prej ushqimit dhe falënderimi për dhuntinë.

Katër janë sunet: drejtimi këmbës së djathtë dhe ulja mbi të majtën, ngrënia para vetit, ngrënia me tre gishtërinjtë e dorës se djathtë (nëse ushqimi është prej atyre ushqimeve që hahet me dorë) dhe lëpirja e gishtërinjve në fund të ushqimit .

Katër janë nga edukata: pastrimi i duarve para dhe pas ushqimit, ngrënia me kafshata te vogla, përtypja e ushqimit dhe mos shikimi në fytyrë ndaj atyre që hanë para teje .

Hasen Basri- Allahu e mëshiroftë.

Shqipëroi: Valdet Kamberi