PSE NUK FALESH?!

Pse nuk falesh, kur e di se Allahu i Madhëruar të urdhëron ta falish namazin.

Pse nuk falesh kur e di se namazi ishte porosia e fundit e Muhamedit, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, para vdekjes së tij.

Pse nuk falesh, kur e di se namazi është çelësi i çdo mirësie.

Pse nuk falesh, kur e di se ai që nuk e fal namazin është në Xhehenem së bashku me gjynahqarët dhe jobesimtarët.

Pse nuk falesh, kur e di se namazi i lan gjynahet.

Pse nuk falesh, kur e di se përkujdesja për namaz është rruga për të hyrë në Xhenet.

Pse nuk falesh, kur e di se namazi është gjëja e parë nga veprat për të cilën do të japish llogari Ditën e Kiametit.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU