Dr. Agron Rexhepi

 

Rr.”Sali Butka” Nr.31/D

PRISHTINË, KOSOVË

No. Tel.: +37744-110-855,

E-mail: agronmrexhepi@gmail.com

 

Datёlindja: 13.09.1963

Gjendja martesore: I martuar, pesё fёmijё;

Shtetёsia: Kosovar.

 

Edukimi:

 • Shkolla fillore (1970/71 – 1977/78);
 • Shkolla e mesme: Shkolla e mjekёsisё (1978/79 – 1981/82);
 • Universiteti: Fakulteti i Mjekёsisё (1983/84 – 1991/1992);
 • Provimi profesional (4/12/1999);
 • Specializimi pas-universitar (2000).

 

Kualifikimet: 

 • Doktor i Mjekёsisё (1992);
 • Magjistёr i shkencave tё Kulturёs Fizike (1998),

Tema e magjistraturёs: “Vlerësimi i disa masave antropometrike dhe funksionale të nxënësve të moshës 7  – 10 vj. të komunës së Prishtinës”;

 • Specialist i Mjekёsisё Sportive (2000);
 • Doktor i shkencave tё Mjekёsisё – PhD (2003),

Tema e doktoratёs: “Lidhmëria ndërmjet variablave morfologjike, fiziologjike dhe biokimike te grupi i sportistëve dhe josportistëve” Qasja në: http://www.uni-pr.edu/Punimet-e-Doktoratures/Mjekesia.aspx

 

Kurset/Trajnimet:

 • Niveli i parё i kursit tё Fitnesit dhe Programit tё Nutricionit, Toronto, Kanada (2005-2006);
 • Niveli i dytё i kursit tё Fitnesit dhe Programit tё Nutricionit, titulli i Instruktorit, Toronto, Kanada (2006);
 • Ndjekës i kursit: “Natural Nutrition”, Toronto, Kanada (2007);
 • Ndjekës i kursit: “Sports Nutrition”, Kolegji i Oksfordit, Angli, 2009.
 • Ndjekës i kursit: “Experimental and Clinical stereotactic surgery in neurological and psychiatric disorders”, 4-8 July/2011, Ondokuz Mayis Univerity, Samsun, Turkey.

 

Gjuhёt:

·         Gjuha shqipe – gjuhё amtare;

 • Gjuha serbokroate – shumë mirë;
 • Gjuha angleze – shumё mirё;

 

Aftёsitё nё kompjuter:

 • Programet statistikore: SPSS pёr Windows dhe Statistica Module Switcher;
 • Power point;
 • Onis 2.2;
 • ImageJ;
 • DicomWorks.

 

Pёrvoja:

Nga 07/10/2014:

Spitali “Bahceci”: Dietolog;

Nga 01/03/2014:

Oxford College:

 1. BTEC HND Health, Diet & Nutritional Studies – Tutor;
 2. Level 5 Diploma in Health, Diet & Nutritional Studies – Tutor;
 3. Sports Nutrition OLQA3 (Level 3 Diploma) – Tutor;
 4. Diet and Nutrition OLQA3 (Level 3 Diploma) – Tutor;
 5. Clinical Science (Level 3 Diploma) – Tutor;

Nga 15/o6/2013:

Oxford College:

 1. BTEC HND Sports Sciences – Tutor;
 2. Level 5 Diploma in Sports Sciences – Tutor;

Nga 01/02/2011:

Drejtor i Qendrës Sportive për ngritjen e aftësive morfo-funksionale, Fitnes & Nutricion “Corpore Sano” në Prishtinë;

Nga 09/2009 deri Maj/2010

Doktor i klubit të basketbollit “Eurosporti”;

Nga 20/05/2008

Bashkëpronar i Kompanisë Tregtare “A&A”;

Nga 17/02/2008 deri në 01/10/2014:

Profesor në Kolegjin për Edukim Sportiv “Eurosporti” tani “Universi”;

Nga 07/11/2005 deri mё 15/09/2006

Klubi i hokejit “Collingwood Blues” nё Kanada;

Nga 02/2005 deri me 06/2005

Profesor nё Fakultetin e Mjekёsisё, dega e fizioterapisё nё Prishtinё;

                Nga 30/12/2004

Anëtar dhe zv.drejtor i Shoqatёs sё Antropologёve tё Kosovёs;

Nga 19/08/2004 deri me 07/09/2005

Doktor i klubit tё basketbollit “Sigal Prishtina”;

Nga 04/2004

Anёtar i Komitetit Olimpik Special tё Kosovёs;

01 – 21/09/2002

01 – 21/Sept/2002

Centre d’Alt Rendiment (High – Performance Center) në San Cugat – Barcelona, Spanjë.

Nga 04/2001

Zv.drejtor në Institutin e Antropologjisё Sportive;

Nga 01/08/2000 deri me 15/06/2010

Specialist i Mjekësisë Sportive në Qendrën e Mjekёsisё Sportive dhe Rekreacionit në Prishtinё, Kosovё:

 • Diagnostikimi dhe Rehabilitimi i lёndimeve tё sportistёve;
 • Matjet morfometrike dhe testimet e aftësive funksionale tё sportistёve;
 • Vlerёsimi dhe rradhitja e sportistёve (brenda klubit dhe nё pёrgjithёsi) nё bazё tё rezultateve nga matjet e bëra;

Nga 23.09.1999 deri mё 31.07.2000

Mjekё i pёrgjithshёm nё Shtёpinё e Shёndetit nё Prishtinё, Kosovё.

 • Puna e përditshme me pacientё nё Sh.Sh.;
 • Konsultime;

Nga 03.04.1999 deri mё 22.09.1999

Ndihmёs mjeku nё ambulancёn pёr refugjatё nё Ingelheim;

Nga 10.10.1993 deri mё 01.04.1999

Mjekё i pёrgjithshёm nё Shtёpinё e Shёndetit nё Prishtinё, Kosovё;

 • Puna e përditshme me pacientё nё Sh.Sh.;
 • Konsultime;

Nga 01.07.1992 deri mё 30.06.1993

Pёrvoja praktike nё mjekёsi.

 

 

Publikimet shkencore:

Si autor:

 1. “Rritja dhe zhvillimi i njeriut” Rexhepi A. Acta kineziologica. 1998.
 1. “Analiza kanonike mes karakteristikave antropometrike dhe funksionale”. Agron M. Rexhepi, Acta kineziologica, 1999.
 1. “Struktura faktoriale e hapёsirёs antropometrike dhe funksionale tё vajzave tё moshës 7 – 10 vjeçare nga qyteti dhe nga fshati”. Agron M. Rexhepi, Acta kineziologica, 1999.
 1. “Analiza kanonike diskriminuese nё hapёsirёn manifeste antropometrike dhe funksionale ndërmjet sportistёve dhe josportistёve, si dhe T-testi”. A. Rexhepi, B. Islami. Acta kineziologica, 2001.
 2. “Shtimi vjetor i dimensioneve antropometrike tё fёmijёve tё moshës 7 – 10 vjeçare, tё gjinisё mashkullore, tё zonës rurale dhe urbane”. A. Rexhepi, B. Turjaka, A. Bahtiri. Acta kineziologica. 2001.
 3. “Analiza diskriminuese nё hapёsirёn manifeste tё variablave antropometrike dhe fiziologjike te nxinёsit e moshës 7 vjeçare, tё gjinisё mashkullore”. A. Rexhepi, Azbije M. Abazi, Nijazi Ukshini. Acta kineziologica, 2001.
 4. “Analiza kanonike mes karakteristikave antropometrike dhe fiziologjike”. Rexhepi A., Bahtiri A., Behluli I. Praxis medica, 2002.
 5. “Morfologjia e kokёs sё popullatës shqiptare tё Kosovёs”. Agron Rexhepi, Vjollca Sahatciu-Meka, Abedin Bahtiri, Bashkim Islami. Medicus – Maj 2004.
 6. “Struktura faktoriale dhe analiza regresive e ndryshoreve morfologjike tё kokёs”. Agron Rexhepi, Abedin Bahtiri, Vjollca Meka. Medicus – Qershor, 2005.
 7. “Dukuritё negative shoqёrore”. Agron Rexhepi. Medicus – Qershor, 2005.
 8. “Tiparet morfologjike tё popullit shqiptar”. Agron M. Rexhepi. Revista e Shkencave Shoqёrore “Vizione”, Shkup, shtator/2005.

Qasja me: 12/11/2009 http://www.klubidemokratik.org/html/vizione5.htm

 1. “Jeta fizikisht aktive”, Agron Rexhepi, Revista “Paqja”, Prishtinё, Dhjetor/2006.

Qasja me 12/11/2009 http://www.zeri-yne.org/revista%20paqja/numri1.pdf

 1. “Trashёsia (obesitas) dhe kontrollimi i peshёs”, Agron Rexhepi, Revista “Paqja”, Prishtinё, 2007.

Qasja me 12/11/2009 http://www.zeri-yne.org/revista%20paqja/numri3.pdf

 1. “Smoking Of Tobacco And Physiological Functional skills”. Agron Rexhepi, Vjollca Meka. The Internet Journal of Pulmonary Medicine, 2008. http://www.ispub.com/journal/the_internet_journal_of_pulmonary_medicine/volume_10_number_1_7/article/smoking_of_tobacco_and_physiological_functional_skills.html
 2. “Cephalofacial Morphological Characteristics of Albanian Kosova Population”. Agron Rexhepi, Vjollca Meka. Int. J. Morphol., 26(4):935-940, 2008. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95022008000400024&lng=en&nrm=iso&tlng=en
 3. “Dallime morfo-funksionale ndërmjet sportistëve dhe josportistëve”. Agron Rexhepi, Behlul Brestovci. Eurosporti, Dhjetor/2008.
 4. “Dallimet funksionale ndërmjet pjesëmarrësve kosovarë dhe të huaj në maratonën ndërkombëtare Prishtina – 2002”. Agron Rexhepi, Abedin Bahtiri. Eurosporti, Dhjetor/2008.
 5. “Duhani dhe sportistët”. Agron Rexhepi & Behlul Brestovci. Medicus, Suplement 4. 2009.
 6. “Influence Of Smoking And Physical Activity On Pulmonary Function”. Agron Rexhepi, Behlul Brestovci. The Internet Journal of Pulmonary Medicine. May, 2010, Volume 1,1 Number 2. http://www.ispub.com/journal/the_internet_journal_of_pulmonary_medicine/volume_11_number_2_5/article/influence-of-smoking-and-physical-activity-on-pulmonary-function.html
 7. “Mjekёsia sportive dhe kontrolli mjekësor i sportistëve”. Agron M. Rexhepi. Medicus, Vol · XIII (1), f.178/180. Qershor/2010. http://www.medalb.com/gazeta/Medicus4.pdf
 8. Differences in Bodily Growth Between Young Footballers and Basketball Players”. Agron Rexhepi & Behlul Brestovci. Int. J. Morphol.,28(2):415-420, 2010. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95022010000200014&lng=en&nrm=iso&tlng=en

http://www.scielo.cl/pdf/ijmorphol/v28n2/art14.pdf

 1. “The differences in Body Volume and Skinfold Thickness Between Basketball Players and Footballers”. Agron Rexhepi & Behlul Brestovci. Int. J. Morphol.,28(4):1069-1074, 2010. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95022010000400013&lng=en&nrm=iso&tlng=en
 2. “Nevojat energjetike të organizmit”. Agron M. Rexhepi & Behlul Brestovci. Medicus 2011, Vol. XV (1). http://www.medalb.com/gazeta/Medicus6.pdf
 3. “Physical characteristics at different ages”. Agron M. Rexhepi, Behlul Brestovci, Asllan Krasniqi. Int. J. Morphol., 29(1):105-111, 2011. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95022011000100018&lng=en&nrm=iso&tlng=en
 4. “Dallimet morfo-funksionale ndërmjet futbollistëve dhe basketbollistëve të moshës 13-14 vjeçare”. Agron M. Rexhepi & Behlul Brestovci. Takim Profesional Mjekësor. Gostivar, 2011. Medicus: Suppl. VI, f.191-201. 2011.
 5. “Comparasion of the 3’Bike Test with the Astrand Bike Test by VO2max”. Agron M. Rexhepi & Behlul Brestovci. Human Movement, 2011, vol.12 (4), 348-352. Available at: https://www.degruyter.com/view/j/humo.2011.12.issue-4/v10038-011-0040-8/v10038-011-0040-8.xml
 6. “Estimation of VO2MAX According to The 3’Bike Test”. Agron M. Rexhepi & Behlul Brestovci. Human Movement, Volume 13, Issue 4, Pages 367–371, ISSN (Online) 1899-1955, ISSN (Print) 1732-3991, DOI: 2478/v10038-012-0044-z. Available from http://www.degruyter.com/view/j/humo.2012.13.issue-4/v10038-012-0044-z/v10038-012-0044-z.xml
 7. “Prediction of explosive power of basketball players based on their morpho-functional characteristics”. Agron M. Rexhepi, Behlul Brestovci, Azbije Muçolli. International Journal of Morphology 30(2):719-722, 2012. Available from: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95022012000200061&lng=en&nrm=iso&tlng=en
 8. “Manifest and latent relations between intracranial capacity and cephalofacial indexes”. Agron M. Rexhepi & Behlul Brestovci. Int. J. Morphol., 30(3):786-790, 2012. Available from: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95022012000300002&lng=en&nrm=iso&tlng=en
 1. “Clustering of the cephalofacial measurements”. Agron M. Rexhepi & Behlul Brestovci. International Journal of Biometrics. 5(2):113-25, 2013. DOI: 10.1504/IJBM.2013.052963 Available at: http://www.inderscience.com/info/inarticletoc.php?jcode=ijbm&year=2013&vol=5&issue=2
 2.  “The relations between cephalofacial and body measurements measured on adult males of Kosovo albanian population”. Agron M. Rexhepi & Behlul Brestovci. International Journal of Biometrics. 5(2):199-210, 2013. DOI: 10.1504/IJBM.2013.052977 Available at:

http://www.inderscience.com/info/inarticletoc.php?jcode=ijbm&year=2013&vol=5&issue=2

 1. “The latency of the female’s cephalofacial variables”. Agron M. Rexhepi & Behlul Brestovci. Int. J. Morphol., 31(2):765-770, 2013. Available at:

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95022013000200066&lng=en&nrm=iso&tlng=en

 1. “Discrimination of atletes and non-athletes basen on the latent strukture of some biometric variables”. Agron M. Rexhepi & Behlul Brestovci. Int. J. Morphol. vol.31 no.3 Temuco Sept. 2013. Available at: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95022013000300030&lng=en&nrm=iso&tlng=es
 1. “Prediction of vo2max based on age, body weight and resting heart rate”. Agron M. Rexhepi & Behlul Brestovci. Human Movement.Volume 15, Issue 1, Pages 53–56, ISSN (Online) 1899-1955, ISSN (Print) 1732-3991, DOI: 2478/humo-2014-0003, April 2014. Available at: http://www.degruyter.com/view/j/humo.2014.15.issue-1/humo-2014-0003/humo-2014-0003.xml?format=INT
 2. “The functional efficiency of mouthguards in martial sports”. Agron M. Rexhepi & Behlul Brestovci. Human Movement, 2013, vol.14 (4), 353-359. Available at: http://www.degruyter.com/view/j/humo.2013.14.issue-4/humo-2013-0043/humo-2013-0043.xml?format=INT
 3. “Neurocranial morphology of the albanian kosovo population”. Agron M. Rexhepi & Behlul Brestovci. J. Morphol., 32(1):97-100, 2014. http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022014000100016  Available at: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95022014000100016&lng=en&nrm=iso&tlng=en
 4. “Prediction of Stature according to three head measurements”. Agron M. Rexhepi & Behlul Brestovci. Int. J. Morphol., 33(3):1151-1155, 2015. http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022015000300055  Available at: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95022015000300055&lng=en&nrm=iso&tlng=en
 5. Correlations between Sportsmen’s Morpho-Functional Measurements and Voice Acoustic Variables” Agron M. Rexhepi & Behlul Brestovci. Human Movement, 2016, 17 (4), 216–221. doi: 10.1515/humo-2016-0028 Available at: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/humo.2016.17.issue-4/humo-2016-0028/humo-2016-0028.pdf
 6. Biological relation and the predictive possibilities between the morpho-functional and the voice-acoustic parameters” Behlul Brestovci & Agron M. Rexhepi. Waiting to be published in ‘Gazzetta Medica Italiana – Archivio per le Scienze Mediche’.
 7. “Morpho-spirometric and voice-acoustic differences between athletes and non-athletes”. Agron M. Rexhepi & Behlul Brestovci. Waiting to be published in The African Journal for Physical Activity and Health Sciences.
 8. “Normative values of some morphometric variables for Kosovo Albanian population aged 06 – 70 years old”. Agron M. Rexhepi & Behlul Brestovci. J. Morphol., 36(2):592-597, 2018.. Available at: http://www.intjmorphol.com/wp-content/uploads/2018/06/art_36_362.pdf

 

 

 

 Si bashkёautor:

 1. “Relacionet kanonike tё hapёsirёs antropometrike dhe disa variablave motorike”. A. Bahtiri, B. Turjaka, A. Rexhepi. Acta kineziologica, 2001.
 2. “Struktura faktoriale e hapёsirёs antropometrike dhe funksionale te djemtё e moshës 7 – 10 vjeçare nga qyteti dhe nga fshati”. Ibrahim Behluli, Agron Rexhepi. Praxis medica, 2001.
 3. “Faktorizimi i hapёsirёs manifeste tё variablave antropometrike dhe funksionale, si dhe analiza diskriminuese nё hapёsirёn latente te nxёnёsit e moshës 7 vjeçare tё gjinisё femёrore”. Hilmi Dauti, Agron Rexhepi. Praxis medica, 2001.
 4. “Topografia dhe numri i artikulacioneve tё atakuara nё fillim tё artritit reumatoid”. V. Sahatciu-Meka, R. Izairi, S. Rexhepi, A. Rexhepi. Simpoziumi Ndёrkombёtar – Risitё nё Reumatologji, 8-9/05/2002.
 5. “Gjerёsia dhe distanca interkomisurale mes plikave bukale tё përparme si tregues i përcaktimit tё gjerёsisё sё dhёmbёve tё sipërm frontal”. G. Staka, A. Rexhepi. Apollonia, Tetovё, Nёntor/2004.
 6. Korelacioni ndërmjet distancës interkantale dhe dimensioneve të dhëmbëve frontalë të sipërm. Staka G. Rexhepi A. Zeqiri B. Apollonia, 7.13,f.9-17, Maj, Tetovë, Republika e Maqedonisë, 2005.
 1. “Analiza komparative e disa faktorëve provokues, simptomave prodromale dhe artikulare tek artriti reumatoid seropozitiv dhe seronegativ”. Sahatçiu-Meka V., Izairi R., Gashi A., Pallaska K., Manxhuku-Kёrliu S., Rexhepi A. Praxis Medica, Vol. 48, Nr.1, Prishtinё, 2006.

 

Prezentimet nё tubime shkencore:

 1. “Struktura faktoriale e hapёsirёs antropometrike dhe funksionale te vajzat e moshës 7-10 vjeçare nga qyteti dhe nga fshati”. A. Rexhepi, H. Dauti, H. Rakovica, E. Gjinolli. Takimi Profesional Mjekёsor, Tetovё, 2000.
 2. “Topografia dhe numri i artikulacioneve tё atakuara nё fillim tё artritit reumatoid”. V. Sahatciu-Meka, R. Izairi, S. Rexhepi, A. Rexhepi. Simpoziumi Ndёrkombёtar – Risitё nё Reumatologj – 8-9/05/2002.
 3. “Ndryshimet radiologjike, deformitetet dhe statusi funksional nё raport me kohëzgjatjen e artritit reumatoid”. V. Sahatciu-Meka, R. Izairi, S. Rexhepi, A. Rexhepi, S. Manxhuka. Simpoziumi Ndёrkombёtar – Risitё nё Reumatologji. 27-28/06/2002.
 4. “Tiparet morfologjike tё popullatës kosovare”. A. Rexhepi, H. Dauti, V. Meka, A. Bahtiri. Kongresi i parё i stomatologёve tё Kosovёs, Prishtinё, 2002.
 5. “Struktura latente dhe analiza regresive e ndryshoreve morfologjike tё kokёs”. A. Rexhepi, I. Behluli, A. Bahtiri. Kongresi i parё i stomatologёve tё Kosovёs, Prishtinё, 2002.
 1. “Mouth guards used in martial sports and their effects on breathing”. A. Rexhepi, A. Islami, D. Sokoli, A. Bahtiri. Congress of the Balkan Dental Society – Tirana, Albania, 01-04/05/2003.
 1. “Morfologjia e kokёs sё popullatës shqiptare tё Kosovёs”. Agron M. Rexhepi, Vjollca Sahatçiu-Meka, Abedin Bahtiri, Bashkim Islami. Takim Profesional Mjekёsor, Tetovё – 17-18/10/2003.
 2. “Ndikimi i duhanit nё disa aftësi kardiorespiratore”. Rexhepi A., Sahatçiu-Meka V., Bahtiri A., Staka G., Behluli I. Takimi Profesional Mjekёsor, Gostivar, 2004.
 3. “Smoking and functional capacity of sportsmen”. A. Rexhepi, A. Bahtiri, B. Turjaka. 1st International Symposium on New Technologies in Sport and Physical Education. University of Sarajevo, held from 08th to 10th Aprill/2005.;
 4. “Dallimet morfologjike ndërmjet grupit tё futbollistёve tё nivelit tё parё dhe tё dytё garues”. Agron Rexhepi, Vjollca Sahatçiu-Meka, Abedin Bahtiri, Enver Gjinolli. Takimi Profesional Mjekёsor, Shkup, 2005.
 5. “Anamneza e disa tё dhënave epidemiologjike dhe anamnestike te artriti reumatoid seropozitiv dhe seronegativ”. Vjollca Sahatçiu-Meka, Remzi Izairi, Sylejman Rexhepi, Agron Rexhepi, Suzana Mangjuka-Kёrliu, Kumrije Mahmuti. Takimi Profesional Mjekёsor, Shkup, 2005.
 6. “Evaluation of the utility of anthropometric parameters in predicting the width of maxillary anterior teeth”, Gloria Staka, Agron Rexhepi, Dugagjin Sokoli (Conference Centre of Poznan University of Technology, Friday, September 2nd, 2005); http://209.85.129.132/search?q=cache:_-uYfX_B9v4J:www.epadental.org/Epa_2005.doc+%22agron+Rexhepi%22&cd=21&hl=en&ct=clnk
 7. “Relationship of some anthropometric variables of the face and width of maxillary anterior teeth” Staka G., Rexhepi A., Bicaj-Beqa T., Ahmedi E. (30th EPA Annual Conference, London, 2006);
 8. Pjesëmarrës në takimin profesional: “Trobada mèdica de les grans maratons internacionals al CAR de Sant Cugat”, 04/05/2006; http://www.esportcatala.com/news.sdf/news?id=92379&lsd:target=print
 9. “Smoking of Tobacco and Physiological Functional Skills”. A. Rexhepi, A. Bahtiri, V. Meka, B. Islami. 13th World Conference on Tobacco OR Health being held in Washington, D.C. on July 12-15, 2006; http://2006.confex.com/uicc/wctoh/techprogram/S800.HTM
 10. Mesiodistal crown diameters of permanent anterior teeth in a Kosovo Albanian population. Staka G, Rexhepi A, Bicaj- Beqa, Ahmedi E. 12-th Congress of the BaSS, Istanbul, Turkiye. 2007(oral presentation).
 11. “Relations between Sports Medicine, Medical Anthropology and General Anthropology”. Agron Rexhepi, 24th Italian Congress of Sports Medicine, Lecce, 20-22/June/2008;
 12. “Duhani dhe sportistët”. Agron Rexhepi, Behlul Brestovci. Simpozium / Simposium Syndroma Anxyoso – Depressiva, SHMSHM, Tetovë, 23-24/Tetor/2009;
 13. “Influence of morpho-functional variables on the explosive power of the lower extremities of the basketball players” . Agron M. Rexhepi, Behlul Brestovci, Azbije Abazi-Muçolli, Asllan Krasniqi. Konferenca Ndërkombtare shkencoro-profesionale, Veles, 27-28/05/2011. http://fsprm.mk/PDF/1-%20PROGRMA-VELES-2011.pdf
 14. “Dallimet morfo-funksionale ndërmjet futbollistëve dhe basketbollistëve të moshës 13-14 vjeçare”. Agron M. Rexhepi & Behlul Brestovci. Takim Profesional Mjekësor. Gostivar, 2011. http://www.medalb.com/uploads/4d1da10e-cf38-00b3.pdf
 15. “Organizimi i Mjekesise Sportive ne Kosove dhe bashkepunimi i mjekeve sportiv me kardiologet”. Kursi pasuniversitar: “Sportska Kardiologija”, 13-15/Prill/2012, Opatija, Kroaci.
 16. Ligjerues në seminarin “Trajnim i Mesimdhenesve te Qendres se Kompetences, Ferizaj” Mbeshtetur nga Projekti KSV/015 , Lux Development, Heimerer Akademie, MASHT. 30/Gusht/2013, Prishtinë, Kosovë.
 17. Ligjerues në Konferencën e VIII Mjekësore – Calivita International, 07.04.2017, Prishtinë, Kosovë.

 

Projektet e realizuara:

 • “Karakteristikat antropometrike të fëmijëve të moshës 7-10 vjeçare”;
 • “Karakterisitkat antropometrike të të rriturve të moshës 17-35 vjeçare”;
 • “Statusi antropologjik i studentëve kosovar”;
 • “Dallimet ndërmjet sportistëve dhe josportistëve”;
 • “Statusi anthropologik i të moshuarve”;
 • “Strategjia për zhvillimin e sportit në Kosovë dhe Ligjit të sportit;
 • “Karakterisitkat e zërit, trupit dhe kokës së nxënësve të moshës 18 vjeçare”;

 

Botimet:

 1. Dispensa e Mjekësisë Sportive. Fakulteti i Mjekësisë, drejtimi fizioterapi, Prishtinë, Kosovё, 2005; http://209.85.129.132/search?q=cache:B7RcUckujx8J:www.uni-pr.edu/syllabuset/f-mjekesi/syllabuset%2520PDF/dega-fizioterapi/viti2.pdf+%22agron+Rexhepi%22&cd=52&hl=en&ct=clnk
 2. Mjekësisa Sportive (skriptë). NS Kolegji UES Eurosporti, Prishtinë, Kosovё, 2008;
 3. “Doracak Antropologjik”. NS Kolegji UES Eurosporti, Prishtinë, Kosovё, 2008.
 4. Nutricioni (skriptë). NS Kolegji UES Eurosporti, Prishtinë, Kosovё, 2009;
 5. “Mjekësia Sportive” (Libër). Ministria e Shëndetë sisë – Qendra e Mjekësisë Sportive dhe Rekreacionit, Kolegji UES “Eurosporti”, Prishtinë, Kosovё, 2009;
 6. “Nutricioni dhe Sportistёt” (Libёr). Ministria e Shёndetёsisё – Qendra e Mjekёsisё Sportive dhe Rekreacionit, Kolegji UES “Eurosporti”, Prishtinё, Kosovё, 2010;

 

Aktivitetet tjera:

 • Recenzent i librit “Ditari i Edukimit Sportiv”, autor: Prof Dr. Faik Çitaku, Instituti i Antropologjisё Sportive, Prishtinë (2003).
 • Racenzent i librit “Vlerësimi i aftësive lëvizore bazike të fëmijëve parashkollor”, autor: Merita Shala, Kolegji Universitar për Edukim Sportiv “Eurosporti”, Prishtinë (2009);
 • Mentor i punimit të diplomës: “Ndikimi i aktiviteteve fizike në rritje dhe zhvillimin e futbollistëve të moshës 14-15 vjeçare” të kandidatit: Imran Isufi, KUES “Eurosporti”, (04/11/2009);
 • Mbi 20 artikuj të Mjekësisë Sportive të publikuara në gazetat ditore: Koha ditore, Bota sot, Paqja, Epoka e Re (periudha kohore 2000 – 2008);
 • Pjesëmarrës në Kongresin e I të Ortopedëve dhe Traumatologëve të Kosovës – me pjesëmarrje ndërkombëtare. 13 -15/2010, Prishtinë, Kosovë;
 • Recenzent i punimit shkencor me ID: IJMMS–10-079, me titull: “A Prediction Equation for the Estimation of Vital Capacity in Nepalese Young Male”, i paraqitur për botim në revistën shkencore: “International Journal of Medicine and Medical Sciences”. 07/01/2010.
 • Recenzent i punimit shkencor me ID: IJSM-01-2011-2026-tt, me titull: “Concurrent training and pulmonary function in smokers”, i paraqitur për botim në revistën shkencore: “International Journal of Sports Medicine”. 26/01/2011.
 • Recenzent i punimit shkencor me ID: JPESM -10- 004, me titull: “Relationships between physiological parameters and speed performance of Nigerian FIFA referees”, i paraqitur për botim në revistën shkencore: “Journal of Physical Education and Sport Management”. 20/02/2011.
 • Recenzent i punimit shkencor me ID: JPESM -11-013, me titull: ““A consideration of the Relationship between Fitness and Mental preparation of non-athlete and  athlete students in Alame Tabatabae`i university- Iran”, i paraqitur për botim në revistën shkencore: “Journal of Physical Education and Sport Management”. 15/03/2011.
 • Pjesëmarrës në Konferencën e 5 të Ekspertëve Mjekësor. Prevallë, 09/04/2011.
 • Recenzent i punimit shkencor me ID: JPAP-11-013, me titull: “Study of body mass index, body fat percent and waist to hip ratio in male physical education students” i paraqitur për botim në revistën shkencore: “Journal of Physiology and Pathophysiology”. 08/06/2011.
 • Recenzent i punimit shkencor me ID: IJPC-12-007, me titull: ” Bodily fitness versus aerobic in the mitigating of the depression” i paraqitur për botim në revistën shkencore: “International Journal of Psychology and Counseling”. 14/03/2012.
 • Pjesёmarrёs si legjerues nё Kursin pas-Universitar: “Sportska Kardiologija” (Kardiologjia Sportive), Opatija 13-15/Pril/2012,Kroaci.
 • Anëtar i Komitetit Shkencor në “THE FIRST ASIAN AND AFRICAN STEREOLOGY CONGRESS”, 6-8 Nov/2012, Sumsun, Turkey. http://www.en.stereoloji.org/etkinlik_detay.aspx?etkinlik_id=28&id=37
 • Recenzent i punimit shkencor me ID: JPESM-11-019, me titull: ” Investigating the present procedure in return to play after injury in athletes of football primary league in Iran” i paraqitur për botim në revistën shkencore: “Journal of Physical Education and Sport Management”. 25/05/2012.
 • Pjesëmarrës si ligjerues në seminarin kosovarë për trajner të basketbollit – tema: Të ushqyerit dhe sportistët”. Prishtinë, 04/02/2015, Kosovë.

 

Reference:

 1. Prof. Dr. Sci. Behlul Brestovci,

University of Zagreb
Faculty of Special Education and Rehabilitation
Departament of Logopedics

Email: bebrest@gmail.com

Phone: +37744 168 660

 

 1. Prof. Dr. Sci. Stjepan Heimer,

University of Zagreb,

Faculty of Kinesiology,

Email: stjepan.heimer@kif.hr

Phone+3859151880