Donacion 2014

Nr

Emri

Shteti

1

Beqir Behluli

2

Avdi Ajeti

3

Enver Shajkovci

4

Florent Maliqi

5

Shpresa Brahimi

6.

Amire Qerimi

7.

Skender Ajeti

8.

Dritan Latifi

Austri

9.

Fitnet Zhaku

Gjermani

10.

Hendrik Luzha

Belgjik

11

Sabri Pelaj

Gjermani

12

Besnik Refiku

Austri

13.

Naser Refiku

Austri

14.

R. Jashari

Zvicer

15.

Rejhane Ajdarevic

Gjermani

16.

Sevda Begu

Holand

17

Femi Halimi

Austri

18.

Nurfete Sulejmani

Itali

19.

Remzi Kryeziu

Gjermani

20

Jakup Zagragja

Gjermani

21.

Florim Kamberi

Holand

22

Nafije Avdylaj

Belgjik

23.

Besar Abdurrahmani

Zvicer

24

Kadri Xhemaj

Gjermani

25.

Osman Sallahaj

Gjermani

26.

Hanemsha Shala

Zvicer

27.

Murat Sadikaj

Beligjik

28

Rasim Kastrati

Kosovë