DOBITË E SHOQËRISË SË MIRË

Nëse ata janë shokë për Allah.. do të donë.

Kur ti mungon nga ata.. i merr malli për ty dhe ju mungon.

Kur ti gabon.. ata ta tërheqin vërejtjen dhe të përmisojnë.

Kur ata luten për vetveten.. të përmendin në lutjet e tyre.

Ata janë sikurse yjet! Nëse devijon anija jote nga deti i jetës.. ata të udhëzojnë.

Dhe nesër nën Arshin e Rrahmanit.. ata mëzi që presin të takojnë.

Allahu na bashkoftë mua dhe juve të gjithëve nën Arshin e Tij.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU