DOBITË E HESHTJES

1- Argument për imanin e plotë dhe islamin e mirë të tij.

2- Siguri nga dëmtimi i pasurisë, nefsit dhe nderit.

3- Argument për moralin e mirë dhe çiltërsinë e nefsit.

4- Prodhon dashurinë e Allahut dhe pastaj të njerëzve.

5- Përgatitë shoqëri dhe gjenerata të ndershme.

6- Shkak për të fituar xhenetin, dhe për t’u larguar nga xhehnemi.

7- Është prej shkaqeve më të forta të nderimit dhe respektimit.

8- Argument për urtësinë e tij.

9- Shkak për t’u mbrojtur nga gabimet dhe lëshimet.

10- Shpëtim nga pasojat e fjalës në dunja dhe nga dhënia llogari në ahiret.

11- Detyron atë që është para teje të flas atë qe i sillet në kokën e tij.

12- Me heshtje mund atë që është para teje.

13- Të respektojnë të tjerët, e sidomos në vendet ku bëhen debate dhe polemika.

14- Të ndihmon në mësimin e dëgjimit.

Përshtati: Valdet Kamberi