DISA KANË NEVOJË PËR MORAL MË SHUMË SE SA PËR BUKË DHE UJË (1)

1. Sa më shumë që njeriut i shtohet budallallëku, aq më shumë i shtohet bindja se ai është më i mirë se tjetri në çdo gjë!

2. Të provokon që ta nxjerre atë më të keqen në ty dhe pastaj të thotë se ti je i tillë! Unë nuk jam i tillë, po ti do që të jem ashtu!!

3. Problemi i disave është se ata e shohin veten se janë melaqe!

4. Po të heshte injoranti, njerëzit s’do të kishin mosmarrëveshje mes veti!

5. Shumica e njerëzve anojnë kah gërmimi i kaluarës tënde kur kanë problem me të tashmen tënde!

6. Flasin keq për ty, e pastaj ulen me ty dhe të buzëqeshin në fytyrë, kinse të donë.. ata janë njerëzit më të fëlliqur!!

7. Nëse do që ta zbulosh mendjen e një personi shiko se si diskuton me atë që e kundërshton në mendim!

8. Gjëja më e rëndë është, ta këshillosh veten, kurse ajo më e lehta, ta këshillosh të tjetrin!!

9. Fatkeqësisht! Dyfytyrësia është bërë ndër titujt më kryesor të kësaj kohe!

10. Nga budallallëku është të urresh një person, sepse ke dëgjuar nga tjetri të flet keq për të!!

11. Autoritetin tënd nuk e fyen përveç se ai që shpresoi të jetë si ti dhe nuk arriti të bëhet!!

12. Njeriu me moral më të keq; është ai që kur zemërohet në ty i mohon të mirat e tua, i përhap fshehtësitë e tua, e harron shoqërimin tënd dhe e flet për ty atë që nuk e ke!!

13. Njerëzit flasin për ty në tri raste: Kur nuk e posedojnë atë që ti e posedon, dhe kur nuk munden të bëhen sikurse ti, dhe kur nuk munden të arrijnë deri tek ti!!

14. Mos u bën për gabimet e tua avokat, kurse për gabimet e të tjerëve gjykatës!!

15. Mos më fol shumë për fe, po më le ta shoh fenë në sjelljen tënde, dhe në moralin tënd dhe në bashkëpunimin tënd!!

16. Kush gëzohet me rënien e të tjerëve, vet nuk do të ngritët asnjëherë!!

17. Ziliqari gjithnjë të sheh si mendjemadh, kurse ai që të donë, të sheh si të mrekullueshëm!

18. Kërkojnë të mbulohen atëherë kur gabojnë, kurse kur të tjerët gabojnë, garojnë mes veti në përhapjen e gabimeve të tyre. Këtu del në shesh paturpësia e disa njerëzve!

19. Zemra e cila angazhohet me dashurinë e Allahut, nuk ka kohë që t’i urren të tjerët!

20. Bukuria e humb vlerën kur mungon turpi!

21. Kur njerëzit të thonë, “ke ndryshuar”, ekziston një mundësi e madhe se ti në fakt je larguar nga ato sjellje që ata i duan e jo ti që i do për vetveten.

22. Qeni nuk e sheh bishtin e vet po e sheh bishtin e tjetrit.. dhe kështu janë disa njerëz, këshillojnë, qortojnë, gjykojnë, pa mos e parë veten e tyre!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU