Diktatori dhe Minaret Raketa!!

Askend më nuk na habisin titujt e këtillë: Erdogani Diktatorë, as ajo se 10tra Diktatorë të vërtetë që terrorizojnë popujt e tyre muslimane, askush ne Perendim nuk i përmend-përkundrazi, bashkëpunojnë me ta natyrshëm! Por ajo që na “habitë” në këtë numër të Der Spiegel është ajo se këta njerëz me shëndërrimin e Minareve në Raketa po na dëshmojne se me kend kanë problem?! A ka këtu ende paqartësi?!

Image may contain: text