DHJETË LLOJET E LOTËVE!!

Lotët e mëdha, e ato janë lotët e fitores!

Lotët e pastra, e ato janë lotët e fëmijëve!

Lotët prekëse, e ato janë lotët e pendimit!

Lotët e buta, e ato janë lotët e gruas!

Lotët e bukura, e ato janë lotët e besnikërisë!

Lotët e mërzitshme, e ato janë lotët e ngushëllimit!

Lotët e lumtura, e ato janë lotët e suksesit!

Lotët e ngurta, e ato janë lotët e dhembjes!

Lotët e shprehjes, e ato janë të keqardhjes! 

Lotët mashtruese, e ato janë lotët e krokodilit

Dhe loti më i mirë është ai që del nga syri që qan nga frika e Allahut!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU