Çka ju kemi ofruar ne të rinjve tanë përmes Internetit?

Çdo ditë, gjithnjë e më shumë mund të bindemi sesa shumë kohë të rinjtë, por edhe të vjetrit i kalojnë në internet. Shumica e nxënësve të shkollës fillore kanë telefona të mençur, dhe çdo ditë ata janë ‘online’, kurse për nxënësit e shkollave të mesme dhe studentët e fakulteteve të mos flasin.
Në një situatë të tillë, pyetja që imponohet pashmangshëm është: Nëse gjendja faktike është e atillë, që të rinjtë tanë kohën më të madhe e kalojnë në internet, atëherë ne këtyre të rinjve çka ju kemi ofruar në botën virtuale?
Është e çuditshme se ne kemi një numër të madh të njerëzve me arsimim islam: teologë, mësues të fesë, profesorë, magjistra dhe doktorë të shkencave islame, kurse një numër shumë i vogël i tyre janë aktivë në rrjetet sociale.
Derisa shejtani dhe ushtria e tij të gatshëm i kanë pritur zhvillimet teknologjike, sidomos internetin, në mënyrë që njerëzit t’i ftojnë në mashtrim dhe të përhapin imoralitet, për neve muslimanët duhet të kalojnë 20 vjet, që të fillojmë të mendojmë dhe të flasim, se çka mund tu ofrojmë ne të rinjve tanë në botën virtuale.

A ka ndonjë këngëtar sadopak i njohur, lojtar apo aktor që të mos jenë aktiv në Facebook, Twiter, Instagram, dhe që mos ta ndjekin qindra mijëra të djemëve dhe vajzave tona?!
Disa individë duke i përdorur rrjetet sociale janë bërë më të fortë dhe më me ndikim se disa shtëpi të mëdha televizive.
Por, sa njerëz me arsimim (superior) islam janë aktivë në rrjetet sociale? Shumë pak.
Paramendoni nëse të gjithë njerëzit me arsimim superior Islam në vendin tonë për çdo ditë të publikonin postime të dobishme dhe video materiale, sa shumë përfitim do të kishim?
Për fat të keq, ne ende vendënumërojmë dhe përpiqemi t’i përhapim vlerat pozitive islame në mënyrë klasike (të tejkaluar), duke menduar se është sukses i madh kur diku e organizojmë një tubim në të cilin marrin pjesë disa qindra njerëz, duke harruar se me anë të rrjeteve sociale shumë thjeshtë, me më pak mundim dhe përpjekje, do të mund të arrinim të tubonim me qindra e mijëra të rinjë, të cilët pikërisht duhet të jenë grupi i synuar, të cilëve dëshirojmë tu ofrojmë diçka të dobishme.
Me aktivitetet e tyre në rrjetet sociale dhe YouTube, individët krijues, pa mbështetjen e askujt, po arrijnë të mbledhin qindra e mijëra të rinjë, të cilët video materialet e tyre i kanë mësuar përmendsh. Ne si kolektiv, a nuk jemi në gjendje ta “krijojmë” një yll të ri të internetit islam, i cili në mënyrë origjinale do t’i qasej rinisë sonë dhe do t’ua ofronte atyre parimet islame në një mënyrë moderne dhe bashkëkohore, ashtu siç mund ta kuptojnë ata?