Cili është qëllimi yt, dynjaja apo ahireti?

Allahu i lartësur thotë:” Po ju, po i jepni përparësi jetës së dynjas, e dihet se jeta e ahiretit është më e dobishme dhe e përjetshme”. (El-A’ëla:16,17)

Andaj, jepi përparësi të përjetshmës para asaj që është kalimtare.

Shkruar nga hoxhë Fadil Musliu, transmeton RTV Pendimi.