Cili êshtè ibadeti mè i miré né Ramazan, leximi i Kur’anit apo kèrkimi i diturisè. Sepse…

Pyetja:

Cili êshtè ibadeti mè i miré né Ramazan, leximi i Kur’anit apo kèrkimi i diturisè.
Sepse, nê tê shumtén e rasteve shohim se kèrkuesit e diturisé stagnojnè né marrjen e diturisè dhe e angazhojnè veten e tyre me leximin e Kur’anit gjatè tèrè Ramazanit?

Pérgjigjeja:

Selefu Salihi (té parè tané tê ndershém) vepronin nè kètè mènyré:
Nése fillonte muaji i Ramazanit pérkushtoheshin nè lexmin e Kuranit dhe shtimin e ibadetit (dhikrin,namazin e natés, etj), kurse me kérkimin e diturisé merrshin para ose pas kalimit té Ramazanit.

Autori: Dr. Salih bin Feuzan el Feuzan,- Allahu e ruajtê!
Nga arabishtja: Suad B. Shaban