CILËSITË E INJORANTIT!

Injoranti njihet me gjashtë cilësi:

Zemërohet pa i bërë gjë.

E fol atë që nuk ka dobi.

Jep aty ku nuk e ka vendin.

Nuk e dallon shokun e tij nga armiku.

E përhap të fshehtën.

I beson të gjithëve.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU