CILËSITË E GRUAS SË MIRË QË ÇDO BURRË I ËNDËRRON!

1. Të jetë e ndershme, dhe t’i frikohet Allahut në publik dhe në vetmi, dhe ta pason traditën e të Dërguarit të Tij, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të.

2. T’ia mbron nderin, pasurinë dhe familjen, në mungesë të tij.

3. Mos të del nga shtëpia pa lejen e tij, dhe të mos del e parfymosur dhe e zhveshur, dhe kur të del, ta ul shikimin e saj nga mëkatet e ndryshme.

4. Burri donë që gruaja e tij të jetë gjithmonë e buzëqeshur dhe të posedon moral të mirë.

5. Ajo duhet të mëson se të drejtat e burrit mbi të janë të mëdha, më të mëdha sesa të drejtat e saj mbi burrin e saj.

6. T’i largohet zemërimit dhe t’i largohet polemikave dhe zënkave dhe të mos e rrit zërin e saj nëse vjen deri te zënkat apo mospajtimi.

7. Të jetë durimtare në varfëri, nëse burri  është i varfër, dhe falënderuese për pasurinë e tij, nëse ai është i pasur.

8. Ta nxit burrin në respektimin e prindërve të tij dhe mirëmbajtjen e lidhjeve farefisnore.

9. Ta donë mirësinë dhe të tenton ta përhap atë, të stoliset me petkun e sinqeritetit dhe të largohet na gënjeshtra.

10. Të mos tallet me të tjerët dhe të mos i nënçmon ata.

11. T’ia respekton prindërit dhe fëmijët, dhe t’i edukon ata me edukatë Islame.

12. Kërkesat e saj të mos i tejkalojnë kufijtë e mundësive të burrit të saj, dhe të mos e mbingarkon atë, dhe të kënaqet me pak.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU