ÇDO PERSON NË BRENDËSI KA TREGIMIN E VET TË PIKËLLIMIT

Çdo person, thellë në brendësi, e ka tregimin e vet të pikëllimit!

Person; në brendësi ka gjynah që nga ai do të pendohet.

Person; ndërgjegjja e tij ndjen dhembje nga gjynahu i bërë.

Person; në brendësinë e tij ka frikë nga vetmia dhe nga e panjohura.

Person; që ka vuajtur nga ata që i ka dashuruar apo vuan për ata që i do.

Person; që nuk mundet ta paraqet njerëzimin e tij të vërtetë.

Person; që është lodhur nga sakrifica.

Person; që i frikohet dashurisë.

Person; që do kthim.

Person; që i frikohet ndarjes.

Person; që për çdo ditë qan për ata që u larguan nga dynjaja.

Person; që ngritët natën dhe qan për Allahun dhe i ankohet për brengat e tij.

Persona; të cilët i lexojnë këto fjalë që ta gjejnë veten në disa nga këto rreshta të lartpërmendura.

Dhe persona; që nuk e gjejnë veten në asnjë vend!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU