RREGULLA NË EDUKIMIN E FËMIJËVE TANË

1. Fëmija yt gënjen tepër: ti e llogarit ashpër.

2. Fëmija yt nuk posedon vetëbesim: ti nuk e inkurajon.

3. Fëmija yt flet pak: ti nuk bisedon me të.

4. Fëmija yt vjedh: ti nuk ia ke mësuar artin e dhënies dhe flijimit.

5. Fëmija yt është frikacak: ti atë e mbron tepër.

6. Fëmija yt nuk i respekton të tjerët: ti atë nuk e respekton dhe nuk e ul zërin tënd.

7. Fëmija yt gjithë është nervoz: ti nuk i lavdëron aftësitë e tij.

8. Fëmija yt është koprrac: ti mos bashkëpuno me të.

9. Fëmija yt e sulmon tjetrin: ti je ndaj tij i ashpër.

10. Fëmija yt është i dobët: ti e përdor metodën e kërcënimit.

11. Fëmija yt është xheloz: ti e neglizhon.

12. Fëmija yt bën problem: ti nuk e përqafon dhe nuk e puthë.

13. Fëmija yt nuk i nënshtrohet urdhrave tua: ti e tepron në kërkesa.

14. Fëmija yt është i mbyllur në vetvete: ti je i preokupuar.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU