BUKURIA BURON NGA BRENDËSIA E SHPIRTIT

Njerëzve të mirë nuk ju ndryshohen vetitë edhe nëse ju ndryshohen gjendjet.

Bujari mbetet bujar edhe nëse varfërohet.

Falësi mbetet falës edhe nëse i bëhet padrejtësi.

Disa fytyra mbeten të bukura edhe kur qortohen.

E disa të tjera trishtuese edhe madje kur qeshen.

Bukuria buron nga brendësia e shpirtrave dhe s’ka lidhje me pamjet e fytyrës.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU