BLEU NJË COPË MISHI …!!

Rrugës për në shtëpi bleu një copë mishi, dhe ndërkohë, hyri në xhami për të falur namazin e edhe mishin e kishte me vete. E la afër vetes derisa të falej, dhe pasi mbaroi namazi e mori dhe shkoi në shtëpi.

Gruaja e mori për ta përgaditur, e vendosi në zjarr dhe pas një kohe, duke menduar se është bërë gati, ajo vërejti se mishi nuk kishte ndryshuar asgjë, sikur të ishte i freskët dhe sikur të mos e kishte vendosur fare në zjarr. E lajmëroi bashkëshortin e saj për atë që kishte ndodhur dhe ai kujtoi se kishte bërë gabim duke hyrë në xhami teksa bartte me vete edhe mishin e blerë.

Shkoi tek imami i xhamisë për ta pyetur për këtë, mos ndoshta kishte bërë ndonjë gabim që kishte hyrë në xhami me qese mishi.

Por, hoxha iu përgjigj: “E kam lutur Allahun në namaz që mos ta kap zjarri atë që gjendet në xhami.”

Urime për atë që atë natë është falur në xhami me atë imam!

O Allahu ynë, bëje zjarrin haram për trupat tanë dhe trupat e prindërve tanë, qofshin të gjallë apo të vdekur!

Përshtati: Valdet Kamberi