Besimtarët do ta shohin Zotin e tyre!

Besimtari do të përjetojë kënaqësi të shumta në këtë botë, ndërsa në botën tjetër do të përjetojë kënaqësi të pa fundme.
Po kënaqësia më madhështore është kur ta shohin Zotin e tyre.
Pejgamberi(alejhi salatu ve selam) ka thënë:”Vërtet, ju do ta shihni patjetër Zotin tuaj, ashtu siç e shihni hënën në natën e bedrit(katërmbëdhjetë), duke mos u shtyr me njëri-tjetrin gjatë shikimit të Tij…”(Buhariu dhe Muslimi).
Këtë e arrijnë ata besimtarë që kanë ambicie të larta, garojnë në punë të mira dhe shpresojnë takimin me Allahun.
Allahu na bëftë prej tyre!

Shkruar nga hoxhë Fadil Musliu, transmeton Radio Pendimi.