BËHU ME ALLAHUN

Gjatë jetës do ta kuptosh se çdo njeri e ka rolin e vet me të cilin do të ballafaqohesh.
Do të ketë nga ata që do të të duan.
Do të ketë nga ata që do të të mësojnë.
Do të ketë nga ata që do të përfitojnë nga ti.
Do të ketë nga ata që do të të shërbejnë.
Do të ketë nga ata që do të të urrejnë.
Do të ketë nga ata që do të ta kenë zili.
Do të ketë nga ata që do të bëhen mësim për ty.
Mirëpo, ti bëhu me Allahun gjithmonë dhe mos u mërzit, se Ai do të jetë me ty.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU