BËHU I MIRË ME NJERËZIT!!

Nëse nuk mund t’i bësh dobi ndokujt, mos e dëmto!

Nëse nuk e gëzon, mos e pikëllo!

Nëse nuk mund të jesh me të, mos u gëzo me fatkeqësinë e tij!

Nëse nuk je i lumtur për begatitë që i posedon, mos ia ki zili!

Nëse nuk e lavdëron, mos e ofendo!

Dije se mbi çdo njeri bie përgjegjësia e vëllazërisë njerëzore!

Bëhu i butë dhe i sjellshëm me të gjithë njerëzit!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU