ANKESA E NJË GRUAJE TEK ZOTI I SAJ!!

Zoti im.. urdhërove të martohem, mirëpo unë nuk jam e lumtur me burrin tim!!

Ai nuk i kupton kërkesat e mia dhe nuk i ndjen nevojat e mia, gjithnjë jam e neglizhuar!

Zoti im.. më bëj të jem e kënaqur me atë që ma caktove, dhe më beko mua në burrin tim, dhe më bën të jem kënaqësia e syve të tij!

Zoti im.. më ndihmo që t’i zbatoj urdhrat e Tua, dhe të lexoj Kuranin, i cili e fikën zjarrin tim!

Zoti im.. unë e ndjej koprracinë e burri tim; Ti bëje bujar dhe fisnik!

Zoti im.. mos e bëj të sillet me mua si një mjet që e ka për detyrë të kujdeset për të.. unë di të bëj dallimin mes dashurisë dhe detyrimit!

Zoti im.. unë të ankohen vetëm se Ty.. askush nuk më ndihmon nga familja ime, dhe nuk dua që t’ia nxjerri të metat burrit tim, dhe nuk dua që ta shpalosi jetën e tij para askujt!

Zoti im.. të ankohem Ty se ai më shumë përkujdeset për shokët e vet sesa për mua.. Zoti im.. bëje që unë të jem shoku i tij i ngushtë që e kalon shumicën e kohës me të!

Zoti im.. më shto tolerancën, sepse unë nuk e toleroj me lehtësi dhe nuk ia fali veprat e tij me lehtësi!

Zoti im.. përgjigju lutjeve të mia dhe bëje që jeta e jonë të jetë e lumtur nën hijen e fesë Tënde!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU