ALLAHU KUR TË SPROVON TË DO

Kur Allahu e sprovon një njeri, vetëm se e ka dashtë.

Sprovat janë dy llojesh:

1. Sprovë për frenim apo përmbajtje.

2. Sprovë për ngritje.

Nëse njeriu është mëkatar, i dhënë pas dynjasë dhe i shkujdesur nga Zoti i tij, Allahu e sprovon me qëllim që ta frenon nga mëkatimi dhe nga gjynahet dhe ia rikujton se ka Zot që duhet të adhurohet.

Nëse i sprovuari është besimtar dhe i devotshëm ndaj Zotit të tij, vetëm se është sprovuar për t’iu larë gjynahet dhe për t’iu rritur gradat e tij.

Dyja llojet e sprovave vijnë nga dashuria e Allahut mbi robin e Tij dhe nga mëshira dhe butësia e Tij.

Nëse e dinim fshehtësinë, do ta zgjidhnim atë që e ka zgjedhur për ne Allahu i Madhëruar!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU