Adhuro, dashuro, vepro dhe jeto për All-llah

O ju njerëz kot mendoni,

prej kotësirave mos shpresoni.

O ju njerëz përse ashtu gaboni,

për interese dashuroni? 

Kujt punën e veprat i’a kushton?

Nëse tjetërkujt pos All-llahut, shumë gabon.

Për qfarë ti jeton?

Nëse për tjetër pos adhurimit, ti dështon.

Ai që zemrën e tijë pastron,

tek i madhi zot falje kërkon,

 

edhe gabimet nuk i publikon. 
e All-llahun sinqerisht adhuron.

 

 

 

Ai që vetëm All-llahun, dhe për All-llahun dashuron,

 

vepra e tijë asnjë njeri nuk lëndon,
atë askush s’mund ta hidhëron,

 

ai dhe vetëm ai kënaqësinë e besimit shijon.

 

 

 

Kur ti për zotin punon,

 

falënderimin e askujt nuk kërkon,
shpërblimin vetëm tek zoti shpreson,

 

vepra jote gjithnjë ty të lartëson.

 

 

 

Kush me nënshtrim për Allahun jeton,

 

jeta e tijë kot nuk kalon,

 

ai ç’do qast do të përfiton,

 

me lumturinë më të madhe gjerësa zotin e shikon.

 

 

 

Për ta adhuruar ne jetojmë,

 

jetën të përkushtuar ta kalojmë,

 

vetëm All-llahun ta adhurojmë,

 

me përkushtim islamin e plotë të e praktikojmë.

 

 

 

Profetin tonë mos ta harrojmë
gjithnjë për profetsinë e tijë të dëshmojmë.

 

 

 

Kushtuar zotit një të pa shoq All-llah-ut.

 

 27.02.2013 në ora 1.11minnga B. Morina.