A NUK FALESH?!

Pse nuk falesh, kur e di se Allahu i Madhëruar të urdhëron ta falësh namazin?
Pse nuk falesh kur e di se namazi ishte porosia e fundit e Muhamedit, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, para vdekjes së tij?
Pse nuk falesh, kur e di se namazi është çelësi i çdo mirësie?
Pse nuk falesh, kur e di se ai që nuk e fal namazin është në Xhehenem së bashku me gjynahqarët dhe jobesimtarët?
Pse nuk falesh, kur e di se namazi i lan gjynahet?
Pse nuk falesh, kur e di se përkujdesja për namaz është rruga për të hyrë në Xhenet?
Pse nuk falesh, kur e di se namazi është gjëja e parë nga veprat për të cilën do të japësh llogari Ditën e Kiametit?

Nga arabishtja: Irfan JAHIU