A lejohet zbulimi i auretit të gruasë para mjekut, nëse po, atëherë cilat janë rastet të cilat lejohen?

Pyetje:
A lejohet zbulimi i auretit të gruasë para mjekut, nëse po, atëherë cilat janë rastet të cilat lejohen?

Përgjigje:

Jo, nuk lejohet zbulimi i auretit të femrës para mjekut gjatë kontrrollës.

Nuk lejohet mjeku ta kontrollojë një femër, përderisa egziston mjeke femër.

Mjeku i kontrollon meshkujt, kurse mjekja femër i kontrrollon gratë.

Mirëpo, nëse është rast tepër urgjent dhe nuk gjendet mjeke femër, atëherë lejohet sa për ta kryer kontrollën apo mjekimin.

Allahu i Madhëruar ka thënë:
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا . ” Allahu nuk e ngarrkon askë përtej mundësive që ka.”
(El Bekare: 286).

Shejh Abdullah el Humejdi,.rahimehullah

nga arabishtja:
Suad Shabani